Profesionala zaštita od ptica - Pomoć za instalaciju

Proizvodi Network
Avishock
Bird Nets
Bird Nets Fixing
Bird Net Tools
Bird Spikes
Bird Wire
Bird Control
Ostalo
 
 
AVICLIPS

Za ravne oluke i neki profilirane oluke koristiti Spojnigu ya oluke "Gutter Clip". Tamo gde bi šiljci blokirali otvaranje prozora koristi se specijalna spojnica "Lipped Gutter Clip". Šiljci se mogu spojiti za podlogu lepljenjem ili ušrafljivanjem. Za lepljenje koristite aktivator i Avifix. Lepilo iscijediti na 1 mm debljine.

Priprema za lijepljenje - ravno na gredu bez čišćenja. Mogu se odvojiti od podloge radi farbanja ili održavanja.

Nanesite najmanje 5mm lepila u vodjicu, ako je površina neujednačena nanesite više.

  Pritisnite čvrsto na svoje mesto, nadvisuje rub ivice do 5mm. Ako se popunjava više redova, napravite do 65mm razmaka između redova ako štitie srednje opterećene objekte ili do 50mm za najopterećenije objekte.
   
  Varijante
 
Cevi - koristite vezice da bi spreči da šiljci padnu pre nego što lepak očvrsne.
Zakrivljene površine - podelite osnove šiljaka po perforiranim linijama i spojite ih pojedinačno za redom.
Zaštita ivica - šiljci se mogu instalirati samo na ivici simsa ukoliko je problem samo izmet na licu zgrade
  BIRDNET - MREŽA     nazad na vrh
         
  Širok spektar pričvršćivača. Potrebno je da izaberete vrstu instalacije prema tipu:
Materijala - nerđajući čelik , pocinkovani lim ili plastika
Podloge - zidovi, čelik, obloge, drvo, sve pozadine
Izgleda - vidljiv ili diskretan , sjajna ili gruba obrada
Cena naspram snage i / ili trajnosti
Brzina instalacije - veličina rupa, metod postavljanj, instalacionim alatima
 
Stare zgrade ponekad imaju sloj izolacije i render ka spolja. Dakle, čvrsta podloga usporava pričvršćivanje.
Koristite najlon štitove za tanke metalne obloge, gumene i štitove nepravilnog oblika kod rupa ili lomljivih podloga. 2 gumena štitnika su dostupa: 16mm se koristi za podloge između 0,4 i 3.5mm debljine i 26mm za veće od 3.5mm debljine. Preporučeni moment 4nm.
 
  AVISHOCK     nazad na vrh
   
  KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

DISKRETAN - samo 6mm visok , izbor boja
Veoma efikasan - sve vrste , svi intenziteti
Mogućnosti postavljanja u svim pravcima - na gore i na dole, sa strane ili na stranu
Trajnost - UV postojana, odoleva vremenskim neprilikama
Brzo se instalira - lepljenjem na mestu
Garancija - 5 godina traka, 2 godine napajanje
Veoma niski troškovi održavanja
Humano - testiran od strane Central Science Laboratory (CSL)
 
 

POSTAVLJANJE

Jednostrane ivice i reklame - golubi / galebova
Jedan red na rubu ivice
Kod velikog broja ptica - u više redova sa 50mm razmakom izmedju traka

Jednostrane ivice i reklame - čvorci / vrapci
Jedan red na rubu ivice
Kod velikog broja ptica - u više redova sa 30mm razmakom izmedju traka

Parapet / otvorene ivice
Po jedan red na svakoj ivici
Širok obod ili veliki broj ptica - jedan ili više redova u centru takođe
Okrugli - 1 red na vrhu , trouglasta - red svake strane, mesta gde se dodiruju da se postave naizmenične polarnosti jedna ka drugoj (slika ispod)Energiser
Mali : pokriva do 150m ; Veliki : pokriva od 150m do 300m

 

BEZBEDNOST

Koristite samo originalne Avishock komponente
Instalacija i održavanje bi trebalo da sprovede samo osoblje obučeno za rad sa Avishock
U Principu najveća opasnost je od pada sa visine od šoka pri dodiru trake pod naponom - ne koriste merdevine
Pratite uputstvo za instalaciju u 15 koraka
Nemojte instalirati na prozorski simsniže od 0.8m , ili rukohvate ispod 1.1m
Može se instalirati preko gromobrana na parapetu
Nema potrebe za uzemljenjem
Maksimalno 1 Energiser po jednom Avishock
Minimalna 3m ortogonalne projekcije od dalekovoda < 1kV
Minimalna 15m ortogonalne projekcije od dalekovoda > 1KV
Naponske žice ne smeju biti blizu drugih kablova
Nemojte instalirati gde postoji prisutstvo eksplozivnih gasova
Izolovati Energiser po postavljanju Avishock
Ispitivanja vršiti kad je sistem pod naponom
Pozicionirajte znakove upozorenja na svakih 5m ( idealno vertikalno)
Savetujte korisnike o bezbednoj upotrebi Avishock

  STRAŠILA     nazad na vrh
 

VIZUELNI RASTERIVAČI

UVOD

Za strašila se često u javnosti misli da je jednostavno rešenje za probleme ptica. Ali ptice su inteligentna bića koja mogu brzo da se naviknu na u početku zastrašujuće prizore i zvukove sve dok ne shvate da oni ne predstavljaju realnu pretnju.
Često najefikasnije tehnike plašenja su one koje uključuju kombinaciju više sistema, kako vizuelne tako i zvučne, sa tim da se kada se sistem uspostavi mora stalno pratiti, a ne samo postaviti i ostaviti na lokaciji.
Sistem strašila se mora razmotriti sa aspekta šire strategije kontrole štetočina na lokaciji. Upravljanje staništem, kao što je uklanjanje izvora hrane i provera ključnih lokacija, je sastavni deo te strategije.
Budite izuzetno pažljivi prilikom upotrebe bilo kog sistema za plašenje ptica u blizini aerodroma. Ptice u letu mogu imati katastrofalne posledice za vazduhoplove.

 
PTICE PREDATORI

Sve učestalije se uzgajaju ptice predatori da se pomoću njih rasterraju ptice štetočine iz ugroženih područja, a posebno nezgodnim mestima kao što su radio antene, deponije, složeni objekti , javna mesta itd.
Različite ptice koriste se za različite situacije. Generalno sokolovi se koriste tamo gde je potrebna okretnost i viši nivo rasterivanja na širem području.
Normalno ptice će po danu leteti na predvidjenom području, ali pošto nisu gladne štetne ptice im neće biti plen. Međutim, jastrebovi su obučeni da lete noću i prate svetlosni zrak te da pokupe pojedinačne ptice sa svojih legala.
Ugovori obično uključuju početni intenzivan period čišćenja, a zatim u kasnijem periodu pojedinačne rutinske obilaske.
Audio rasterivači i realistične lutke ptica predatora mogu da se koriste da pojačaju efekat zaštite kada se ne koriste prave ptice lovci.
  REALISTIČNI PLASTIČNI PREDATORI

Realistične plastične replike sove i sokolova nisu učinkovite ako se samo postave na poziciju i ostavile. Međutim, oni su izuzetno korisni ako se koriste kao deo šire strategije npr. u kombinaciji sa zvučnim sistemima pomažu odvraćenju čvoraka iz područja gde se čuva hrana na farmama . U ovoj situaciji, sove se redovno premeštaju po poziciji tako da se čvorci ne navikavaju na njih.
   
 

ZVUČNI RASTERIVAČI

UVOD

Neke vrste ptica prenose "poziv u pomoć" kada su napadnute od predatora. Neka zvučna strašila reprodukuju snimke tih poziva.
Jačina zvuka bi trbalo da bude prirodnim intenzitetom: većina galebova, su glasni, do je vivak tih. Ako je zvuk previše glasan, efikasnost može biti smanjena zbog distorzije.
Svi ti prirodni nivoi zvuka ljudima često ostaju neprimetni.
Ti "pozivi u pomoć" nisu isto što i alarmni krici koji se mogu čuti kada ptice ugledaju grabljivca. Oni služe samo da upozore ptice, a ne da ih rasteraju.
Emitovanje tih zvukova izaziva različite reakcije kod različitih vrsta ptica. Galebovi i vrane lete prema zvuku da napadnu predatora. Manje ptice, kao čvorci, će težiti da se zaustave, proceni situaciju, onda pobegnu.
Sistemi "poziv u pomoć" uključuju visokokvalitetne Scarecrow Bio - akustične sisteme, uređaje kao što su ručni Scarecrow Patrol, ili jeftiniji Bird Xpeller sistem.

 

Čvorak

Uredjaj Scarecrow Patrol može da se koristi, uz glasne zvuke i svetleću lampeu, da se čvorci otraju sa legla.
Svi delovi legla bi trebalo da budu u opsegu čujnosti, pa može biti potrebno korišćenje jednog ili više uredjaja.
Informišite unapred komšije i policiju na predstojeću buku i njeno trajanje da sprečite žalbe i pritužbe.
Čim ptice počnu da stižu na legalo, pokrenite uredjaje - napravite veliku buku, puštajte zvuk na 5-10 sekundi u pravcu odakle ptice dolaze, i usmerite svetlosni snop lampe ka jatu. Kako jedna po jedna ptica počne da se sleće, koriste lampe da ih oterate.
Nastavite sve dok se aktivnost ptica ne smiri te noći. Ovo može da potraje i do nekoliko sati. Iz noći u noć trebalo bi da bude smanjen broj na leglu. Možda ćete dobiti zadovoljavajući rezultat već posle jedne noći , ali to može potrajati i do 5 noć dok se ne postigne zadovoljavajući rezultat. Rezultat zavisi od više faktora kao što su broj ptica, način operacije plašenja i blizine alternativnih mesta za gneždjenje.
Ovaj metod ima veoma dobru stopu uspešnosti, ali neka mesta su ostala ne odbranjena.
Čvorci tako neće dolaziti na branjeno mesto ostatak zime, već će ostati na novim legalima. Međutim, može biti neophodno da se ponovi postupak teranja, a to takođe može biti neophodno da se to ponovi i sledeće godine, ako se ptice vrate.
Sistemi za rasterivanje zvukom instalirani na farmama zajedno sa realisticnim lutkama ptica bili su uspešni u odvraćanju ptica od skladišta za hranu i hrane za životinje.

 

Galebovi i Vrane

Tipična tehnika za društvene i agresivne ptice koje komuniciraju verbalno u kolonijama, kao što su galebovi i vrane, jeste da se konstantno pušta zvuk na svakih 45 do 60 sekundi. Ovo omogućuje da ptice čuju poziv, odrede pravac iz kog zvuk dolazi, polete i odlete ka izvoru da istraže da li ima predatora. Kada uvide da nema predatora uznemire se zbog eventualne opasnosti i pobegnu.
Ako ptice sporo reaguju, pokušajte da na kratko mašete tkaninom (bele boje za galebove, a crne za vrane) kako bi simulirali pticu koja se bori. Ako se ptice zadržavaju u vazduhu nakon emitovanja zvuka, drugim zvukom, kao što je startni pištolj ili petarda, možda ubrzate njihov odlazak. (Da biste izbegli zbunjivanje ovih vrsta, ovi drugi zvučni efekti ne bi trebalo da se koriste pre ili u toku signala za teranje, samo posle).
Rasterivanje ptica sa mesta na kojima se hrane kakva su npr. deponije je još teže: vreme potrebno za rasterivanje može trajati duže. Idealno bi bilo da počne operaciju plaši pre dolaska ptica na sajtu hranjenja. Naime, uvek je teže rasterati ptice koje su već započele hranjenje ili gneždjenje na odredjenoj lokaciji nego da ih preventivno odvrati od naseljavanja.

  Ultrazvuk

U principu, ptice imaju slične slušne sposobnosti kao i ljudi, tako da ne mogu da čuju ultrazvučni ton. Tako da, ultrazvučni generatori imaju malo ili nikakvog efekta u rasterivanju ptica.

Order Hotline

Katalog